32 222-37-33
Odwiedź nas

Historycy z CMP na sympozjum CTIF

17 Paź 2016

Na początku października odbyło się w Przybysławiu (Czechy) doroczne posiedzenie Komisji Historycznej CTIF. Brali w nim udział historycy z CMP: Paweł Gąsiorczyk i Dariusz Falecki. Tematem obrad była motoryzacja straży pożarnych.

Podczas sesji wygłoszono kilkanaście referatów o motoryzacji straży pożarnych w poszczególnych krajach europejskich. Dariusz Falecki przedstawił referat o motoryzacji w Polsce do 1939 r. Jednym z wystąpień był wspólny referat Pawła Gąsiorczyka i Rolfa Schambergera z Niemiec na temat motoryzacji jednostek w Poznaniu, Wrocławiu i Lipsku. Straże te łączyła osoba Bernharda Redemnanna, który zasłużył się na początku XX w. unowocześnieniem jednostek zawodowych straży pożarnych w tych miastach. Efektem konferencji jest blisko 400-stronicowy ilustrowany album ze wszystkimi referatami.