32 222-37-33
Odwiedź nas

Nowa publikacja CMP

10 Mar 2021

Z pewnym opóźnieniem pragniemy się pochwalić naszą najnowszą publikacją. Jeszcze w zeszłym roku po kilku miesiącach prac redakcyjnych wydaliśmy kolejny tom naszego muzealnego periodyku, czyli Muzealny Rocznik Pożarniczy, t. XIV.
Fragment wstępu:
„Niniejsze wydanie obejmuje ostatni trzyletni okres funkcjonowania Muzeum w latach 2018‒2020. Zawiera materiały przygotowane na konferencje i wystawy dotyczące udziału i roli straży pożarnych w dziele odzyskania niepodległości Polski zorganizowane pod wspólnym tytułem Strażacka Niepodległa. Wydarzenia te cieszyły się niezmiernym zainteresowaniem. Do dzisiaj dostępne są okolicznościowe wystawy traktujące o wydarzeniach z lat 1918, 1919 i 1920, które doskonale obrazują fakty znane z historii Polski, ale również ukazują te mniej znane i zapomniane, a wydobyte przez autorów artykułów zawartych w niniejszej publikacji.
Oddając w Państwa ręce tę publikację chcemy nie tylko udokumentować dorobek naukowy 14 autorów zamieszczonych materiałów, ale również zwrócić uwagę na mało znany i zbadany obszar działalności strażaków i jednostek straży pożarnych w czasach, gdy odradzało się państwo polskie i jego struktury. Z opracowań możemy czerpać wiedzę o często heroicznych postawach strażaków w trakcie działań I wojny światowej, ale również powstań narodowych i kolejnych wojen rozgrywających się na ziemiach odrodzonego państwa.
Szczególną wartość mają własne opracowania prelegentów uczestniczących w naszych konferencjach, korzystających  niejednokrotnie ze źródeł wcześniej nieznanych, a odkrytych przez autorów. Część artykułów była wcześniej publikowana, ale w naszym wydaniu zostały one znacznie poszerzone i wzbogacone o nowe fakty. Doceniając ich nowatorskie ujęcie tematu zdecydowaliśmy się je ponownie ująć w niniejszym wydaniu Muzealnego Rocznika
Pożarniczego.
Mamy nadzieję, że Muzealny Rocznik Pożarniczy stanie się ważną pozycją w dalszych badaniach naukowych poświęconych badaniom udziału strażaków w walkach o niepodległość i jej utrzymanie, jak również wydawnictwem, do którego sięgną wszyscy zainteresowani historią straży pożarnych, a zwłaszcza druhowie-strażacy, funkcjonariusze oraz pracownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej.”

Miłej lektury.

Poniżej link do pobrania wersji cyfrowej.

MRP. T. 14, 2020