32 222-37-33
Odwiedź nas

Prądownica i broń

02 Lut 2018

Centralne Muzeum Pożarnictwa przygotowuje wystawę poświęconą udziałowi strażaków w odzyskaniu niepodległości. Na przestrzeni najbliższych miesięcy prezentować będziemy wybrane wątki tego zagadania.

Na przełomie czerwca i lipca 1920 r. Związek Floriański wydał odezwę wzywającą strażaków do wstępowania w szeregi Armii Ochotniczej Józefa Hallera. Polska armia stawiała opór posuwającej się dynamiczne w głąb Polski armii bolszewickiej. Strażacy porzucili prądownicę i chwycili za broń. Według wytycznych Związku Floriańskiego mieli podporządkować się zarządzeniom wojskowym. Po skompletowaniu oddziału 100-osobowego lub 60-konnego, oddziały strażackie oddawały się do dyspozycji Wojskowego Inspektoratu Okręgowego. Strażacy mieli prawo nosić mundury strażackie, w przypadku posiadania broni palnej lub siecznej mieli obowiązek zabrania jej ze sobą, cdn.

Na zdjęciach:

– Pocztówka patriotyczna z ok 1920 r.

– portret Józefa Hallera

– armia rosyjska opuszcza Warszawę, pocztówka z ok. 1916 r.

– Medal Strażacki Dziesięciolecia, ustanowiony  w 1928 r. przez Główny Związek Straży Pożarnych RP dla uczczenia odzyskania niepodległóści

 

opr. df