32 222-37-33
Odwiedź nas

Strażacki Wrzesień ’39

09 wrz. 2019

Dnia 6 września br. w Centralnym Muzeum Pożarnictwa odbyła się konferencja pt. „Na straży granic, mienia i honoru. Udział strażaków w wojnie obronnej 1939 r.”

Wydarzenie uświetnili obecnością m.in.: Czesław Ryszka – senator RP, Robert Magdziarz –  wicewojewoda śląski, Dariusz Wójtowicz – Prezydent Miasta Mysłowice, Wiesław Tomanek – z-ca przewodniczącego Rady Miasta Mysłowice, st. bryg. mgr inż. Bogdan Jędrocha – Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Paweł Rochala – doradca Komendanta Głównego PSP, pracownicy biur i wydziałów KG PSP, a także przedstawiciele Komend Miejskich i Powiatowych PSP.

Sesję pierwszą rozpoczął referat Michała Malisza (prezes OSP Sucha Góra), pt. „Strażacy i żołnierze – dwie służby jeden cel”. W dalszej kolejności wystąpił Michał Figzał (stowarzyszenie historyczne „Reduta Częstochowa”) z referatem pt. „Wrześniowy szlak OSP Częstochowa”.

Następnie st. bryg. Janusz Gancarczyk, wraz z Prezydentem Miasta Mysłowice Dariuszem Wójtowiczem oraz z Wicewojewodą Śląskim Robertem Magdziarzem uroczyście otworzyli wystawę plenerową „Na straży granic, mienia i honoru. Udział strażaków w wojnie obronnej 1939 r.”

Zaprezentowano na niej udział strażaków w wojnie obronnej w 1939 r. Zgromadzonym gościom zaprezentował i omówił szczegóły wystawienniczych plansz Dariusz Falecki – naczelnik Wydziału Naukowo-Oświatowego. Pierwsza część omawia przygotowania straży pożarnych do wojny, tj. zadania z obrony przeciwlotniczej i przeciwchemicznej. Następnie przedstawiono udział strażaków w obronie Warszawy, Skierniewic, Myślenic i Wielunia. Nie zabrakło informacji o strażackim ruchu oporu „Skała” i drużynach żeńskich w strażach pożarnych.

W części artystycznej wystąpili uczniowie szkół średnich, które posiadają w ofercie edukacyjnej klasy mundurowe: II Liceum Ogólnokształcące z Mysłowic, II Liceum Ogólnokształcące z Chorzowa oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. Uczniowie zaprezentowali repertuar o tematyce wojennej, w tym m.in. pieśni patriotyczne i pokaz musztry.