STRAŻACKA NIEPODLEGŁA

Tematem wystawy jest wkład strażaków w rozszerzenie granic po odzyskaniu niepodległości. 1919 rok był pomyślnym dla Polski. Na mocy Traktatu Wersalskiego i własnych dokonań zbrojnych Polska zdołała rozszerzyć granice. Na potrzeby wystawy zbudowano w CMP replikę samochodu pancernego „Korfanty” używanego w III powstaniu śląskim, a wedle legendy zabudowanego na samochodzie strażackim. Na ekspozycji zobaczymy ponadto: flagi państwowe z 1919r, plakaty propagandowe, odznaki strażackie i wojskowe, ulotki propagandowe, zdjęcia, pocztówki, hełmy, sprzęt strażacki z epoki.

TOP Skip to content