Hełm Huty Ludwików

Opis hełmu
Wzór hełmu został opracowany przez inżyniera Kossowskiego. Czerep hełmu jest identyczny ze wzorem „28”, który został zaprojektowany przez inżyniera J. Tuliszkowskiego. Jednoczęściowy hełm wykonano ze stali nierdzewnej, zwieńczonej grzebieniem o przekroju trójkątnym przyspawanym do czerepu punktowo. Hełm posiada podpinkę skórzaną i pasek skórzany pod brodę. Na wewnętrznej części nakarczka umieszczono tabliczkę znamionową z wybitą sygnaturą: „Ludwików Kielce 1939”.

Emblemat
Na hełmie znajduje się ozdobny emblemat, wprowadzony na podstawie zarządzenia Rady Naczelnej Głównego Związku Straży Pożarnych z dnia 26 kwietnia 1930 r. W centralnym polu czoła hełmu znajdowało się puste miejsce dla herbu danego województwa. W opisywanym egzemplarzu umieszczono herb ziemi sandomierskiej (gubernia sandomierska, w skład której wchodziła ziemia kielecka). W tym okresie na terenie Kongresówki występowały również guziki urzędnicze z herbem ziemi sandomierskiej.

Miejsce służby
Eksponat pochodzi przypuszczalnie ze straży pożarnej działającej w okresie międzywojennym na ternie Zagłębia Dąbrowskiego. W zbiorach CMP znajduje się również album pamiątkowy kopalni „Milowice” (obecnie dzielnica Sosnowca), w którym na zdjęciach widoczni są strażacy w hełmach z identycznym emblematem, co potwierdza powyższy wywód.

TOP Skip to content