Misją Centralnego Muzeum Pożarnictwa jest przechowywanie, gromadzenie, dokumentowanie oraz eksponowanie dorobku i dziedzictwa polskiego pożarnictwa. CMP jest największą tego typu placówką w Polsce i jednym z największych w Europie. Muzealne zbiory liczą ponad 4 tysiące eksponatów. Najciekawsze z nich wyeksponowano, ujmując w działy tematyczne. Muzeum organizuje cykliczne imprezy własne: Dzień Dziecka, Noc Muzeów i Industriada. W myśl statutu, CMP prowadzi współpracę merytoryczno-doradczą z innymi muzeami i izbami tego typu w Polsce. Od 2006 roku znajduje się na szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

W Centralnym Muzeum Pożarnictwa funkcjonują następujące wydziały:

  • Wydział Dokumentacji Zbiorów
  • Wydział Historii Pożarnictwa
  • Wydział Naukowo-Oświatowy
  • Wydział Finansowy
  • Wydział Kwatermistrzowski
  • Wydział Administracyjno-Kadrowy
  • Wydział Konserwacji-Zbiorów
TOP Skip to content