Poniedziałek - nieczynne

Wtorek - 10:00-16:00

Środa - 10:00-16:00

Czwartek - 10:00-16:00

Piątek - 10:00-16:00

Sobota - 10:00-16:00

Niedziela - 10:00-16:00

Kasa biletowa czynna w godzinach 10:00-15:00

Uwaga! od 1 lipca do 31 sierpnia muzeum czynne w weekendy w godzinach:

Sobota - 10:00-18:00

Niedziela - 10:00-18:00

Kasa biletowa czynna w godzinach 10:00-17:00

Bilet normalny: 15 zł
Bilet ulgowy: 8 zł
Bilet grupowy: 8 zł/osoba
Lekcja muzealna: 30 zł
Usługa przewodnicka: 50 zł

Wstęp bezpłatny w niedzielę: przysługuje tylko osobom zwiedzającym indywidualnie

Bilet ulgowy: przysługuje dzieciom powyżej 7. roku życia, młodzieży szkolnej, studentom, emerytom, rencistom, strażakom, nauczycielom, wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, osobom niepełnosprawnym, kombatantom.

Bilet grupowy: przysługuje grupom zorganizowanym liczącym co najmniej 10 osób. Na każde 15 osób w grupie przypada 1 bezpłatny opiekun, za większą ilość opiekunów/osób dorosłych należy uiścić opłatę zgodna z aktualnym cennikiem muzeum.

Uwaga grupy: opłata za usługę przewodnicką dotyczy grupy zorganizowanej, liczącej od 10 do 25 osób, która po opłaceniu biletu zbiorowego (8 zł od osoby) decyduje się na oprowadzanie z przewodnikiem. Jeżeli grupa liczy powyżej 25 osób i tym samym zachodzi konieczność obsługi dwóch lub więcej przewodników, każdorazowo obowiązuje grupę opłata przewodnicka.

W przypadku grupy zorganizowanej, której uczestnicy nie przekroczyli 7. roku życia obowiązuje grupę obligatoryjny zakup usługi przewodnickiej (bez zakupu biletu zbiorowego).

Opłata za usługę przewodnicką dotyczy także zwiedzających indywidulanie na życzenie po wcześniejszej rezerewacji terminu.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie (min. 3 dni przed wizytą) grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych chcących skorzystać z usługi przewodnickiej, a także o punktualne przybycie do muzeum w wyznaczonym dniu. Przybycie bez zapowiedzi bądź spóźnienie może wiązać się z koniecznością oczekiwania na przewodnika, lub odmową usługi przewodnickiej.

Lekcja muzealna: odbywa się tylko po wcześniejszej rezerwacji, więcej informacji w zakładce edukacja.

Wstęp bezpłatny: przysługuje dzieciom do lat 7, osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów; członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS); posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305).

 Regulamin zwiedzania:
 1. Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem trwa ok. 1 – 1,5 h. Zwiedzanie indywidualne w zależności od zainteresowania zwiedzającego
 2.  Muzeum jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi. Jest wyposażone w podjazdy, windy i przewijak
 3.  Zwiedzanie grupowe muzeum z przewodnikiem odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub mailowo (minimum 3 dni przed planowanym przyjazdem) oraz po zakupie w kasie biletów wstępu oraz usługi przewodnickiej
 4. Grupa zorganizowana może liczyć nie mniej niż 10 osób
 5. Fotografowanie na terenie muzeum jest bezpłatne a wykonane zdjęcia mogą służyć tylko do celów prywatnych. Fotografowanie i nagrywanie w muzeum do innych celów niż prywatne wymaga pisemnej zgody Dyrektora muzeum
 6. Wchodzenie na eksponaty, dotykanie ich jest zabronione. W przypadku lekceważenia tego zakazu obsługa muzeum może wyprosić osoby niestosujące się do zakazu
 7. Spożywanie posiłków na terenie muzeum jest zabronione, miejscem do tego przeznaczonym jest kawiarnia
 8. Wprowadzanie i wnoszenie do muzeum zwierząt jest zabronione. Zakaz ten nie dotyczy psów przewodników
 9. Wstęp dzieci i młodzieży do lat 16 następuje tylko pod opieką osoby dorosłej
 10. Zakaz wstępu dla osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających
 11. W przypadku grup nieletnich przewodnicy nie przejmują opieki nad zwiedzającymi podczas zwiedzania

 

 Regulamin monitoringu wizyjnego w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

TOP Skip to content