Relacja z sesji i warsztatów pożarniczych w Kocurach

Centralne Muzeum Pożarnictwa wzięło udział w sesji historycznej w Kocurach, poświęconej historii pożarnictwa na Śląsku. Organizatorem wydarzenia było stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina”. Prelekcje i warsztaty odbyły się w Centrum Aktywności Wiejskiej, które jest zarazem siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej. W sesji udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych z Turzy, Szemrowic, Dobrodzienia, Bzinicy i Pluder.

Sesję rozpoczął p. Michał Malisz, który omówił w jaki sposób współpracuje ze strażakami na całym świecie za pomocą Instagrama. W ten sposób poszerza on kolekcję np. hełmów strażackich z Paru, Meksyku i Szwajcarii. Do krajów tych wysyła w zamian hełmy polskie. Dariusz Falecki zaprezentował eksponaty z CMP i omówił najciekawsze aspekty działalności muzeum. Warsztaty z historycznym sprzętem strażackim przeprowadził p. Rudolf Hyla oraz p. Marian Swoboda z OSP Dobrodzień.

Po południu odbyły się prelekcje dla dorosłych. Sumując, była to bardzo dobra forma propagowania ochrony przeciwpożarowej w lokalnych społecznościach.

TOP Skip to content